Archive for March 2007

Even the Dutch love the Blues Brothers

28 March 2007
Categories: Self-referential

Another blog has come along to tout my Blues Brothers map. This one’s in Dutch, and was posted early on 28 March 2007:

Het zal jelui bekend zijn dat ‘t epische muziekdrama The Blues Brothers—de film van de jaren tachtig, werd gefilmd in Chicago. Alle reden dus voor ondergetekende om de diverse filmlocaties van Robert Landis’ masterpiece eens nader onder de loep te nemen. Met andere woorden: ik zal, gebaseerd op deze voortreffelijke pagina, even langswippen bij die locaties—mits ik in de buurt ben—en gedurende de komende maanden op deze plek een fotografische impressie geven. ‘t Zal niet allemaal even spectaculair zijn, en tal van locaties zijn compleet veranderd, maar niettemin: dit is geschiedenis mensen. Mis ‘t niet!

Which, according to Babelfish, says something like:

It [is well known (?)] that the epic music drama The Blues Brothers—the film of the [Eighties]—was filmed in Chicago. All reason therefore for undersigned to evaluate the several film locations of Robert {sic—it was John} Landis’ masterpiece once closer. In other words: I, based on this excellent page, [will take a look (?)] at those locations—provided that I am in the [‘hood]—and during the coming months on this spot a photographic impression to give. [It] will be not all even spectacular, and numerous locations have completely changed, but [nevertheless]: this is history people. Wrong [it’s] not!

(Haven’t included a link to the weblog… because I’m not sure yet whether it’s a smutty site or not.)